اطلاعیه برگزاری آزمون ویژه کارآموزان وکالت (منحصرا آزمون)
 کارآموزان محترم
باسلام


احتراما به آگاهی میرسد آزمون کلیه کارآموزانی که فقط
(منحصرا) در آزمون کامپیوتر 1 و2 ثبت نام نموده اند در اردیبهشت 1400 برگزار خواهد
شد.


 


تاریخ دقیق و نحوه برگزاری معاقبا اعلام خواهد شد.
لینکهای مرتبط