اطلاعیه برگزاری آزمون ویژه کارآموزان وکالت (کلاس آنلاین)
 کارآموزان محترم
باسلام


احتراما به آگاهی میرسد آزمون 1 و 2 کلیه کارآموزانی که در
دوره های کامپیوتر ویژه کارآموزان (حضور در کلاس آنلاین) شرکت نموده اند پس از
برگزاری کلاس های 
کامپیوتر سطح 2 برگزار می گردد.
لینکهای مرتبط