قابل توجه کارآموزان محترم ورودی سال 98 به کانون
  قابل توجه کارآموزان محترم ورودی سال 98 به کانون
به اطلاع کلیه کارآموزان ورودی 98 کانون وکلا دادگستری مرکز  می رساند که نظر به وضعیت موجود  و به جهت  رعایت پروتکل های بهداشتی و ممانعت از تجمع افراد ،آزمون کامپیوتر ویژه کارآموزان بصورت مجازی برگزار می گردد.
تاریخ برگزاری آزمون متعاقبا اعلام و لینک (آدرس اینترنتی ) مربوط به شرکت در آزمون برای  کارآموزان ارسال خواهد شد.
لینکهای مرتبط