آزمون تعیین سطح کامپیوتر 1و2 برای کارآموزان از شماره پروانه 28252 تا 28574
 قابل توجه کارآموزان محترم:
آزمون تعیین سطح کامپیوتر در روز پنجشنبه مورخ 98/2/19 ساعت 8 به صورت تئوری و در مورخ 98/2/26  به صورت عملی برگزار می گردد.اسامی شرکت کننده در آزمون در فایل پیوست ارائه شده است
62c3abaa-b65c-4148-a0c4-b1bc73f96576.xlsx
لینکهای مرتبط