تاخیر در برگزاری کلاسهای کامپیوتر آذر 97 برای شماره پروانه های 28951 تا 29282
  کار آموزان محترم کلاسهای کامپیوتر که مقرر بود از تاریخ 97/09/03 برای شماره پروانه های 28964 تا 29282 برگزار شود  با یک هفته تاخیر از تاریخ 97/09/10 برگزار خواهد شد
لینکهای مرتبط