تاخیر در برگزاری کلاسهای کامپیوتر آذر 97 برای شماره پروانه های 27909 تا 28058
  کار آموزان محترم کلاسهای کامپیوتر که مقرر بود از تاریخ 97/09/01 برگزار شود  با یک هفته تاخیر از تاریخ 97/09/08 برگزار خواهد شد
لینکهای مرتبط