ICDL
لینکهای مرتبط آزمون عملی 17 اسفند 97 برای کار آموزان شرکت کننده در آزمون تئوری 25 بهمن
اسامی شرکت کننده در آزمون عملی 5 بهمن 97 که در مورخ 97/11/11 برگزار می شود
آزمون تئوری کامپیوتر 1و2 مورخ 12 بهمن 97
جزوه
آزمون تئوری کامپیوتر 1و2 مورخ 5 بهمن 97