کلاسهای اردیبهشت 97 (بند دال)
1-حضور در کلیه کلاسها برای کارآموزان محترم بند دال الزامی می باشد 2-کارآموزان محترم لازم است تا نسبت به تکمیل وجه خود تا مبلغ 10000000 ریال به شماره حساب 395093096 بنام بانک تجارت شعبه سعدی شمالی بنام اقدام نموده و رسید خود را هرچه سریع تر جهت تکمیل ثبت نام به مدیر اجرایی مرکز آقای اصغرزاده در طبقه پنجم دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در کریم خان- خردمند جنوبی-کوچه ملکیان-پلاک9 تحویل نمایند. 3-حضور در این کلاسها برای سایر کارآموزان بلامانع می باشد و در صورت تمایل می توانند به آدرس فوق مراجعه نموده و ثبت نام خود را انجام دهند.
508a95b3-0a59-4c4a-964e-16fab3d1287f.docx9b0c3340-6c77-44f5-a83b-35ef4d714e44.docxc98e2830-8170-42ae-9a15-5964610e6704.docxd2fbf69e-44b6-4701-879d-1f2a8c6c8f78.docxe0e69c82-efab-4432-aa59-c30494651ad5.docx
لینکهای مرتبط