زمان برگزاری آزمون فوق العاده 2 وICDL 1 اردیبهشت ماه 97
مهلت ثبت نام آزمون تا تاریخ 3 اردیبیهشت میباشد
آزمون کتبی ( تستی ) : جمعه 7 اردیبهشت  ساعت 11صبح برگزار می شودآ

آزمون ها در  محل دانشگاه کانون وکلا بر گزار میگردد

لینکهای مرتبط