اعلام نتایج آزمون پایان دوره ICDL برگزار شده در تاریخ 23-9-96

نمرات در فایل زیر قابل مشاهده می باشند.

کارآموزانی که یکی از آزمون های تئوری یا عملی خود را در دوره های قبل گذراندند روز شنبه با تماس واحد icdl تاریخ دقیق آزمون قبل خود را مشخص کنند تا نمرات مربوطه درج گردد

حداقل نمره قبولی 50 می باشد

c434fc95-a57e-4c4c-9688-09020849f0b8.xlsx
لینکهای مرتبط