اعلام نتایج آزمون ICDL برگزار شده در تاریخ 26-11-96(بدون کلاس)

نمرات در فایل زیر قابل مشاهده می باشند.

کارآموزانی که یکی از آزمون های تئوری یا عملی خود را در دوره های قبل گذراندند  با تماس واحد icdl تاریخ دقیق آزمون قبل خود را مشخص کنند تا نمرات مربوطه درج گردد

حداقل نمره قبولی 50 می باشد *

6e61e77e-b56d-4dc1-abb6-7590a202c9d4.xlsx
لینکهای مرتبط