اعلام نتیجه نمرات ICDL آزمون پایان دوره شهریور 96
نمرات در فایل زیر قابل مشاهده می باشد
لازم به تذکر می باشد حداقل نمره قبولی در این آزمون 50 می باشد
6416af3c-e86b-4e5e-8254-c2a29e269712.xls
لینکهای مرتبط