دوره ICDL
لینکهای مرتبط اعلام نتیجه آزمون تعیین سطح 21-8-96
اطلاعیه مربوط به برگزاری دوره ها و آزمون های تعیین سطح ICDL
جزوه ICDL1و2