دوره ICDL

لینکهای مرتبط اطلاعیه مربوط به برگزاری دوره ICDL مهر96
جزوه ICDL1و2
اعلام نتیجه نمرات ICDL آزمون پایان دوره شهریور 96