مدارک مورد نياز جهت عضويت دربسيج

 


بسيج مرکزآموزش علمي کاربردي کانون وکلاي دادگستري عضو مي پذيرد


مدارک مورد نياز


يک قطعه عکس


تصوير شناسنامه و کارت ملي


ارائه سوابق بسيج درصورت وجود 


 

لینکهای مرتبط