وام دانشجویی
وام دانشجویی
 

«وام دانشجویی» صندوق
رفاه دانشجویی وزارت علوم به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی برای هر ترم هفت میلیون پانصد هزار ریال وام شهریه اختصاص داده است لذا دانشجویانی که تمایل به استفاده از این
وام را دارند میتوانند به شرح ذیل عمل نمایند:1- دانشجویانی که تاکنون از وام شهریه
استفاده ننموده اند:
این دسته از دانشجویان بایستی به سایت مرکز
www.swf.ir
 قسمت فرم ها(فرم وام)
مراجعه و پس از تکمیل فرم شماره 7 ،نسبت به تکمیل فرم شماره 3 همراه با یک
ضامن(کارمند رسمی یا پیمانی دولتی)در دفاتر اسناد رسمی استان تهران اقدام نمایند.2-دانشجویانی
که در نیم سال های اخیر وام شهریه دریافت نموده اند:
این دسته از دانشجویان
نیز بایستی به سایت مرکز
  
www.swf.ir  قسمت فرم ها (فرم وام) مراجعه و فرم درخواست وام
شهریه را تکمیل و به امور دانشجویی تحویل نمایند.شایان
ذکر است کلیه دانشجویان بایستی مدارک تکمیل شده وام شهریه را به
  (خانم اسفندیاری) تحویل نمایند. مراحل وام دانشجویی :- کپی
شناسنامه تمام صفحات(ضامن و دانشجو).- کپی
کارت ملی ( ضامن و دانشجو).- کپی
کارت دانشجویی.-
سندتعهد نامه محضری (باضامن به محضر مراجعه نموده و جهت سند محضری اقدام نمائید).- چنانچه
ضامن کارمند باشد مدارک مورد نیاز:1 - کپی
حکم کارگزینی.2- کپی
آخرین فیش حقوقی.و چنانچه
ضامن بازنشسته باشد:1- کپی
حکم بازنشستگی.2 -کپی
آخرین فیش حقوقی872133bb-33be-495b-b46b-0232bb42d3aa.jpgffc772fe-56e4-484f-a4f9-af386b55f92c.jpg
لینکهای مرتبط