وام دانشجویی
وام دانشجویی
 

«وام دانشجویی» صندوق
رفاه دانشجویی وزارت علوم به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی برای هر ترم ده میلیون  ریال وام شهریه اختصاص داده است لذا دانشجویانی که تمایل به استفاده از این
وام را دارند میتوانند به شرح ذیل عمل نمایند:1- دانشجویانی که تاکنون از وام شهریه
استفاده ننموده اند:
این دسته از دانشجویان بایستی به سایت مرکز
www.swf.ir
 قسمت فرم ها(فرم وام)
مراجعه و پس از تکمیل فرم شماره 7 ،نسبت به تکمیل فرم شماره 3 همراه با یک
ضامن(کارمند رسمی یا پیمانی دولتی)در دفاتر اسناد رسمی استان تهران اقدام نمایند.2-دانشجویانی
که در نیم سال های اخیر وام شهریه دریافت نموده اند:
این دسته از دانشجویان
نیز بایستی به سایت مرکز
  
www.swf.ir  قسمت فرم ها (فرم وام) مراجعه و فرم درخواست وام
شهریه را تکمیل و به امور دانشجویی تحویل نمایند.شایان
ذکر است کلیه دانشجویان بایستی مدارک تکمیل شده وام شهریه را به
  (خانم اسفندیاری) تحویل نمایند. مراحل وام دانشجویی :- کپی
شناسنامه تمام صفحات(ضامن و دانشجو).- کپی
کارت ملی ( ضامن و دانشجو).- کپی
کارت دانشجویی.-
سندتعهد نامه محضری (باضامن به محضر مراجعه نموده و جهت سند محضری اقدام نمائید).- چنانچه
ضامن کارمند باشد مدارک مورد نیاز:1 - کپی
حکم کارگزینی.2- کپی
آخرین فیش حقوقی.و چنانچه
ضامن بازنشسته باشد:1- کپی
حکم بازنشستگی.2 -کپی
آخرین فیش حقوقی872133bb-33be-495b-b46b-0232bb42d3aa.jpgffc772fe-56e4-484f-a4f9-af386b55f92c.jpg
لینکهای مرتبط