ثبت نام دانشجویان به تعداد محدود و با اولویت معدل در مقطع کارشناسی (ثبتی و کیفری و مدنی ) و در مقطع کاردانی (ثبتی و ارشاد معاضدت )از امروز شنبه مورخ 97/11/27 آغاز گردید.