اطلاعیه
گواهینامه شرکت در دوره حقوق داوری تعدادی از وکلا و کاراموزان محترم به شرح زیر صادر شده است لذا جهت تحویل مدارک می توانید به دانشگاه کانون وکلا طبقه 4 واحد امور اداری مراجعه فرمایید.