کلاس های دوره تخصصی حقوق داوری فردا سه شنبه مورخ 96/07/25 برگزارخواهد شد