نحوه ثبت نام:
ثبت نام در دانشگاه جامع علمی- کاربردی به دو صورت پودمانی و ترمی در دو نوبت از سال صورت می پذیرد که در این دو نوبت متقاضیان می توانند با دریافت دفترچه های راهنما که از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور توزیع می گردد. مرکز آموزشی و رشته مورد علاقه خود را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند و پس از انتخاب در سایت اینترنتی سنجش ثبت نام نمایند. ملاک پذیرش دانشجویان پودمانی معدل دوره متوسطه آنها و دانشجویان ترمی پذیرفته شدن در آزمون ورودی سازمان سنجش می باشد.در حال حاضر در این مرکز دانشجویان در نظام های پودمانی و ترمی در رشته ی حقوق و در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل می باشند.